předlohy pro křížkové vyšívání

svatí

Ježíš s apoštoly